ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Άκουσα να λες φίλε: -Δεν υπάρχει Θεός… -Γράψε λοιπόν Θεός…..0
Και συνεπώς ο κόσμος έγινε από την ανύπαρκτη τύχη. Δημιουργός δηλαδή μηδέν…..0
-Για τον Ιησού χριστό τι λες φίλε; -Δεν τον πιστεύω,,,
-Γράψε και γι’ αυτόν μηδέν…..0
-Για τους μεγάλους φιλοσόφους, τη φιλοσοφία γενικά που οδηγεί στην παραδοχή του Θεού; -Τίποτα…Ανθρώπινα κατασκευάσματα. Μηδέν κι εδώ…..0

Για Μαθηματικά κι όχι μόνο...