Νηστεία από τροφές και από συνήθειες.

«Γιατί την εβδομάδα της Τυρινής επιτρέπονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα και όχι το κρέας, επιτρέπονται τα αυγά και όχι το κοτόπουλο; Ή γιατί τη Μ. Τεσσαρακοστή δεν τρώμε ψάρια και τρώμε τα θαλασσινά και το χαβιάρι, ή στην ξηροφαγία τρώμε ελιές και όχι λάδι;»
Είναι μία συνηθισμένη απορία και ένσταση, όμως για την εκκλησία υπάρχουν άλλα κριτήρια: Η θρεπτική αξία, η γευστική, η ποσότητα, η ποιότητα. Εύστοχη απάντηση στο ερώτημα δίνει ο άγιος Αθανάσιος ο Πάριος. Γράφει σ’ ένα γιατρό: «Κατηγορείς τον φίλο σου επειδή την εβδομάδα της Τυρινής τρώγει αυγά δεν τρώγει όμως την κότταν που γεννά τα αυγά… Αλλά ποια σύγκρισις ημπορεί να γίνει μεταξύ του αυγού, που δεν είναι ζώο και της κόττας, που είναι ζώον; Το αυγό είναι πολύ κατώτερον από την όρνιθα. Και ως απόδειξη επικαλούμαι την ιδικήν σας γνώμην, δηλαδή την γνώμην των ιατρών. Εις όσους είναι άρρωστοι και αρχίζουν να εισέρχονται εις το στάδιον της αναρρώσεως ορίζετε ως τροφή τα μικρά και τρυφερά κοτόπουλα και όχι μίαν μεστωμένην όρνιθα.
Διά ποιον λόγον το κάμνετε αυτό; Διότι, λέγετε, το παχύ και λιπαρόν φαγητόν θα βλάψει αυτόν που τώρα αρχίζει να συνέρχεται από την ασθένειά του, επειδή ο στόμαχός του δεν έχει ακόμη την δύναμιν να δεχθή και να χωνέψει βαρείας τροφάς. Αφού λοιπόν υπάρχει διαφορά μεταξύ μικρού κοτόπουλου και μεγάλης κόττας και το κοτόπουλον είναι ως τροφή, πολύ κατώτερον εις δύναμιν από την κότταν και ουδείς γιατρός είπε ποτέ ότι αυγό, κοτόπουλον, κόττα είναι όμοια τροφή και έξ ίσου κατάλληλος διά τους ασθενείς, δεν είναι φανερόν ότι ανοήτως μας κατηγορούν διατί τρώγομεν αυγά και όχι όρνιθας;… Μας κατηγορούν ακόμη διατί τρώγομεν ελαίας, όχι όμως και έλαιον, ενώ μέσα εις τας ελαίας υπάρχει έλαιον. Αλλά και μέσα εις τα σταφύλια υπάρχει οίνος. Όσα όμως σταφύλια και αν φάγωμεν δεν πρόκειται να μεθύσωμεν, το πολύ – πολύ να βαρυστομαχιάσωμεν…».
Άλλωστε οι ελιές αποτελούν ξηροφαγία. Τρώγονται, δηλαδή, ως καρπός με ψωμί και ξηρούς καρπούς σε περίοδο αυστηράς νηστείας, ενώ το λάδι αφορά τα φαγητά -πολυάριθμα και νοστιμότατα- που παρασκευάζονται με το λάδι. Για τα πανάκριβα θαλασσινά και το χαβιάρι δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει λόγο. Αποτελούν παρωδία νηστείας.
Νηστεία και Θεία Κοινωνία
Για τους περισσότερους χριστιανούς η νηστεία συνδέεται άμεσα με την Θ. Κοικωνία. Πιστεύουν λαθεμένα πως οι μεγάλες νηστείες έχουν θεσπιστεί για την Θ. Κοινωνία. Άλλοι λένε: «Εγώ δεν κοινωνώ αν δεν νηστέψω 20 μέρες, 40 μέρες». Άλλοι αναρωτιούνται: «Δεν κράτησα όλη την νηστεία, άραγε επιτρέπεται να κοινωνήσω;» Κάποιοι άλλοι, έχουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, κρατούν μίση και κακίες, αλλά τηρούν όλες τις νηστείες και έχουν την απαίτηση να κοινωνήσουν. Όταν ο πνευματικός τους παροτρύνει να συμφιλιωθούν πρώτα με τον συνάνθρωπό τους και μετά να κοινωνήσουν, τους φαίνεται παράξενο. Δεν το δέχονται. «Μα γιατί, αντιτείνουν, αφού νήστεψα!». Μία άλλη ομάδα ανθρώπων κοινωνούν π.χ. τη Μεγάλη Πέμπτη κι έπειτα καταλύουν τη νηστεία. Αν τους ρωτήσει κανείς απαντούν: «Νήστεψα τρεις μέρες και κοινώνησα. Ποιός ο λόγος να συνεχίζω τη νηστεία;» Και χωρίς ενδοιασμό καταλύουν κρέας ακόμη και τη Μεγάλη Παρασκευή!
Όλ’ αυτά και άλλα πολλά δείχνουν σε πόση σύγχυση βρίσκονται οι χριστιανοί και πόση άγνοια έχουν. Η νηστεία, όπως είδαμε, έχει άλλο σκοπό. Δεν μπορούμε να την χρησιμοποιούμε ως πρόφαση για τη συμμετοχή μας ή όχι στη Θ. Κοινωνία. Αν και δεν αναφέρεται πουθενά νηστεία πριν τη Θ. Κοινωνία, έχει επικρατήσει ως ευσεβής συνήθεια, που βοηθάει στην προετοιμασία. Όμως στο στάδιο της προετοιμασίας για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων, τη Θ. Ευχαριστία, υπάρχουν πολύ σοβαρότερα πράγματα που πρέπει να κάνει κανείς, όπως η συμφιλίωση με τους άλλους, η προσευχή, η μελέτη της Αγίας Γραφής και πνευματικών αναγνωσμάτων, η εντονότερη αγωνιστική προσπάθεια, η νηστεία της διασκέδασης, της τηλεόρασης, του θεάματος, της μουσικής, γενικά των οπτικοακουστικών μέσων και όλων εκείνων των κοσμικών πραγμάτων και ευκαιριών που μας προσφέρει αφειδώς η υλιστική εποχή μας, προσπαθώντας να μας εκμαυλίσει και να μας οδηγήσει μακριά από τον ζώντα Θεό. Βλέπουμε επομένως πως η νηστεία έχει μεγάλο πλάτος και βάθος και δεν περιορίζεται μονάχα στη χύτρα μας. Και η προετοιμασία για την Θ. Κοινωνία απαιτεί νηστεία σε πολύ περισσότερες «τροφές», ανθυγιεινές για την ψυχή μας, που αντί να την τρέφουν την ατροφούν.


Θεοτόκε Παρθένε - Ψάλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας.

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε, κεχαριτωμένη Μαρία,
ο Κύριος μετά Σου,
Ευλογημένη Συ εν Γυναιξί και
Ευλογημένος ο Καρπός της κοιλίας Σου,

ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Ο πανέμορφος ύμνος της Εκκλησίας μας.

Φως ιλαρόν, Προκείμενον, 26-7-2008
Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἐσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.

Απόδοση στην Νεοελληνική

Kύριε Ιησού Χριστέ, που είσαι το γλυκό φως τής αγίας δόξας του αθάνατου, του ουράνιου, του άγιου, του μακάριου Πατέρα σου, τώρα πού φτάσαμε στη δύση του ήλιου και είδαμε το εσπερινό φως, υμνούμε τον Πατέρα, εσένα τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον ένα Θεό. Πρέπει σε κάθε ώρα και στιγμή να σε υμνούμε με καθαρές ψυχές και χαρούμενες φωνές, Υιέ Θεού γιατί εσύ δίνεις τη ζωή και γι' αυτό ο κόσμος σε δοξάζει.

Μάθετε τα παιδιά μας να ζητούν τη βοήθεια του Θεού.

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
Το φάρμακο και το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των παιδιών είναι η ταπείνωση. Η εμπιστοσύνη στον Θεό δίδει απόλυτη ασφάλεια. Ο Θεός είναι το παν.
Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ είμαι το παν. Αυτό ενισχύει τον εγωισμό.
 Ο Θεός θέλει να οδηγούμε τα παιδιά στην ταπείνωση. Τίποτα δεν θα κάνομε κι εμείς και τα παιδιά χωρίς την ταπείνωση.
Θέλει προσοχή, όταν ενθαρρύνετε τα παιδιά. Στο παιδί δεν πρέπει να λέτε: «Εσύ θα τα καταφέρεις, εσύ είσαι σπουδαίος, είσαι νέος, είσαι ανδρείος είσαι τέλειος!...». Δεν το ωφελείτε έτσι το παιδί.
Μπορείτε, όμως, να του πείτε να κάνει προσευχή. Να του πείτε: «Παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις, ο Θεός σου τα έδωσε. Προσευχήσου να σου δώσει ο Θεός δυνάμεις, για να τα καλλιεργήσεις και να πετύχεις. Να σου δώσει ο Θεός την Χάρη Του». Τούτο δω είναι το τέλειο. Σ' όλα τα θέματα να μάθουν τα παιδιά να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού.
Στα παιδιά ο έπαινος κάνει κακό. Τι λέει ο λόγος του Θεού; «Λαός μου, οι μακαρίζοντες υμάς πλανώσιν υμάς και την τρίβον των ποδών υμών ταράσσουσιν». Όποιος μας επαινεί, μας πλανάει και μας χαλάει τους δρόμους της ζωής μας. Πόσο σοφά είναι τα λόγια του Θεού!
Ο έπαινος δεν προετοιμάζει τα παιδιά για καμιά δυσκολία στη ζωή και βγαίνουν απροσάρμοστα και τα χάνουν και τελικά αποτυγχάνουν. Τώρα ο κόσμος χάλασε. Στο μικρό παιδάκι λένε όλο επαινετικά λόγια. Μην το μαλώσομε, μην του εναντιωθούμε, μην το πιέσομε το παιδί. Μαθαίνει, όμως έτσι και δεν μπορεί ν' αντιδράσει σωστά και στην πιο μικρή δυσκολία. Μόλις κάποιος του εναντιωθεί, τσακίζεται, δεν έχει σθένος.
Οι γονείς ευθύνονται πρώτοι για την αποτυχία των παιδιών στη ζωή και οι δάσκαλοι και καθηγητές μετά. Τα επαινούν διαρκώς. Τους λένε εγωιστικά λόγια. Δεν τα φέρνουν στο Πνεύμα του Θεού, τ' αποξενώνουν απ' την Εκκλησία.
Όταν μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά και πάνε στο σχολείο μ' αυτό τον εγωισμό, φεύγουν απ' τη θρησκεία και την περιφρονούν, χάνουν το σεβασμό προς τον Θεό, προς τους γονείς, προς όλους. Γίνονται ατίθασα και σκληρά και άπονα, χωρίς να σέβονται ούτε τη θρησκεία ούτε τον Θεό. Βγάλαμε στη ζωή εγωιστές και όχι Χριστιανούς.


Πηγή:  www.inpantanassis.blogspot.gr

ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ.

Ο Άγιος Στυλιανός
Προστάτης των παιδιών.
Γνώριζε ο Άγιος Στυλιανός, ότι για να κερδίσει κάνεις την Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να έχει την ψυχή του, σαν την ψυχή των μικρών παιδιών δηλ., που είναι αθώα. Ήξερε, ότι τα παιδιά έχουν αγγελικές ψυχές.
 Και στην αγία του εκείνη επιθυμία ο Παντογνώστης Θεός του έδωσε την Χάρι Του, να μπορεί να κάνει θαύματα. Ο Θεός βράβευσε το ιερό του αίσθημα και του έδωσε την θαυματουργική του δύναμη να θεραπεύει τα ασθενή παιδιά.
Μητέρες από κοντινά και μακρινά μέρη, με φορτωμένα στους ώμους ανάπηρα και άρρωστα παιδιά έτρεχαν, με πόνο και πίστη, κοντά στον Άγιο για να ζητήσουν την θεραπεία των παιδιών τους.
Μέρες ολόκληρες βάδιζαν μέσα σ’ έρημα μέρη, για να βρουν την δοξασμένη από τον Θεό ασκητική σπηλιά του Αγίου Στυλιανού. Και όταν έφθαναν εκεί, με δάκρυα στα μάτια έπεφταν στα πόδια του Γέροντα ασκητή, δόξαζαν τον Θεό, που τον συνάντησαν και παρακαλούσαν να γιατρέψει τα παιδιά τους.
Ο Άγιος Στυλιανός γεμάτος καλοσύνη και συμπόνια έπαιρνε τα άρρωστα νήπια στα χέρια του και με μάτια δακρυσμένα παρακαλούσε το Θεό να τα γιατρέψει.
Ο Δεσπότης των Ουρανών άκουγε την ολόψυχη προσευχή του και ο Άγιος θαυματουργούσε. Παιδιά άρρωστα εύρισκαν την υγειά τους. Παθήσεις διαφόρων ειδών εξαφανίζονταν. Μπροστά στη δύναμη του Θεού καμιά αρρώστια δεν μπορούσε να αντισταθεί.
Μανάδες έκλαιγαν από χαρά έξω από το ασκητήριο του. Και άλλες καταφιλούσαν με σεβασμό και ευγνωμοσύνη το χέρι του Αγίου γέροντα, δοξάζοντας τον Θεό. Δοξολογούσε κι εκείνος ακατάπαυστα το Άγιο Όνομα Του και ευχαριστούσε για τα θαύματα αυτά, που τον αξίωνε να τελεί. Έπειτα γεμάτος στοργή κοίταζε τα αθώα πλασματάκια, που είχαν λυτρωθεί από την αρρώστια. Ένα γλυκό χαμόγελο, χαμόγελο αγγελικό, άνθιζε στο πρόσωπο του σεβασμίου ασκητού.
Τα θαύματα όμως αυτά γινόταν γνωστά σε όλα τα μέρη και κόσμος πολύς έτρεχε στον Άγιο Στυλιανό, για να τον παρακαλέσει να γιατρέψει από κάποια ασθένεια τα παιδιά του.
Έτσι δόξαζε ο Άγιος Θεός το όνομα του οσίου Στυλιανού, που αφιέρωσε την ζωή του στη δόξα του Θεού…
Ιατρός τεκνογονίας
Αλλά δεν ήταν μόνο τα θαύματα της θεραπείας των παιδιών, που δόξαζαν το όνομα του ταπεινού Αγίου Στυλιανού. Ο Άγιος απέκτησε φήμη ως θαυματουργού, διότι έκανε τους άτεκνους, ευτέκνους, με την προσευχή του.
Πολλοί πιστοί χριστιανοί με την ευλογία του, αν και ήσαν άτεκνοι πρωτύτερα, απέκτησαν ωραία και γεμάτα υγεία παιδιά.
Πολλοί μάλιστα καλοί Χριστιανοί και μετά την κοίμηση του, επικαλούμενοι το όνομα του Αγίου και ζωγραφίζοντας σαν τάμα την εικόνα του, απέκτησαν παιδιά, αν και είχαν χάσει την ελπίδα πια να τεκνοποιήσουν.Αγία Αικατερίνη η Μεγαλομάρτυς.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο υμνωδός την ονομάζει «πανεύφημον νύμφην Χριστού» την Αγίαν Αικατερίναν και πολύ δικαίως γιατί η Αγία ως μόνον νυμφίον της ψυχής της είχε κάνει τον Χριστόν. Η ζωή της πραγματικά πολύαθλος κατέπληξε τους πάντας. Η σοφία και η γνώσις, όλη η επιστήμη του καιρού της είχε γίνει κτήμα της. Όλα όμως τα περιφρόνησε για την αγάπη του μοναδικού Νυμφίου, του Χριστού.
Και όμως η σοφία του κόσμου αυτού δεν την παραπλάνησε, ούτε η γήινη φιλοσοφία. Την έθεσε στην υπηρεσία της αληθινής φιλοσοφίας, για να ελκύση στην πίστι του Χριστού τους φιλοσόφους του καιρού εκείνου και τους ρήτορας.
Υπέμεινε πολλά βασανιστήρια και φυλακίσεις και απ' όλα αυτά την εγλύτωσε θαυματουργικά ο Κύριος. Τέλος παρέδωσε την αγία ψυχή της με μαρτυρικόν διά ξίφους θάνατον, διά να πρεσβεύη από τότε για όλους, όσοι επικαλούνται την προστασία της. Ιδιαιτέρως τιμάται εις το όρος Σινά από τους μοναχούς της Μονής Σινά, γιατί θαυματουργικώς μετεφέρθη το σώμα της επί του όρους αυτού.
Νομίζομεν ότι μεγάλην ωφέλειαν θα λάβη ο αγαπητός αναγνώστης από την ανάγνωσιν του βίου της Αγίας Αικατερίνης, γι' αυτό και προβαίνομεν εις την έκδοσιν του φυλλαδίου αυτού με την ευχήν όπως η Μεγαλομάρτυς «αιτήται πάσι το μέγα έλεος».

Εξομολογείσθε τω Κυρίω.


Πόσες χιλιάδες φορές δεν ακούγεται αυτή φράση, κάθε ημέρα, σε όλον τον κόσμο;
Και πόσες χιλιάδες μυστικά, με αυτόν τον τρόπο, παύουν να είναι μυστικά ,κάθε ημέρα.;
Μας πλησιάζει κάποιος γνωστός, φίλος συνάνθρωπος κ.λ.π. και μας λέει.
Θα σου πω κάτι ,αλλά θέλω να μου δώσεις τον λόγο σου ,ότι δεν θα το πεις πουθενά.
Φυσικά και δίνουμε τον λόγο μας. Σιγά το πράγμα. {Για ορισμένους}
Μας λέει λοιπόν το μυστικό του. Το έβγαλε από μέσα του αυτός {γιατί θα έσκαγε αν δεν το έλεγε} και έβαλε το πρόβλημα μέσα σε εμάς.
Και τώρα; Τώρα αρχίζει η μάχη της ποιότητας!!!
Ανάλογα με την ηθική ποιότητα που κουβαλά ο κάθε ένας μας ,θα γίνει και η ανάλογη διαχείριση του μυστικού.
Με το σκεπτικό ότι κάθε τι που επαναλαμβάνεται στην φύση, το θεωρούμε σαν κάτι το φυσικό, θα πω ότι το φυσικό είναι κατά 90% να τρέξουμε και εμείς να το πούμε σε κάποιον άλλο. Ωραία μας το φόρτωσε ο άλλος το μυστικό . Το έβγαλε αυτός από το σύστημα του και το βάλαμε εμείς στο δικό μας.
Αμ δε. Έτσι νόμιζε. Σιγά μην κάτσουμε να σκάσουμε. Και με τον λόγο που δώσαμε τι κάνουμε; Πρέπει τώρα να σκεφτούμε πως θα γίνει να πούμ ετο μυστικό και εμείς κάπου, αλλά να μην μαθευτεί ότι το είπαμε και πει ο άλλος ότι δεν έχουμε λόγο.
Τι να κάνουμε; Τι να κάνουμε; Μα βέβαια.
Πάμε λοιπόν σε αυτόν που θα θέλαμε να το πούμε και του λέμε.
Θα σου πω ένα μυστικό, αλλά μην το πεις πουθενά.
Και με την σειρά μας ξεφορτωνόμαστε εμείς το βάρος της φωνής που φώναζε μέσα μας, μαρτύρησε το, μαρτύρησε το και δίνουμε τώρα το πρόβλημα σε κάποιον άλλο φουκαρά που με την σειρά του ψάχνει και αυτός τώρα κάποιον για να του πει και αυτός, Θα σου πως ένα μυστικό, αλλά μην το πεις πουθενά!!!
Κάπως έτσι ταξιδεύουν τα μυστικά μας καθημερινά από στόμα σε στόμα.
Βέβαια μόνο μυστικά δεν είναι. Είναι φυσικό.!!! Κατά 90%.
Καλά και το άλλο 10% τι κάνει; θα μου πείτε.
Το άλλο 10% παιδιά μου κάνει κάτι το αφύσικο για την σημερινή μας εποχή. Πάει και εξομολογείτε!!!
Εκεί λέει όλα του τα μυστικά, με ασφάλεια και σιγουριά ότι δεν θα τα μάθει κανείς. Δεν υπάρχει παπάς που θα πει ποτέ σε κανέναν, Θα σου πω ένα μυστικό, αλλά μην το πεις πουθενά!!!
Όσοι έχουν ανάγκη αυτές τις ημέρες να πουν κάποιο μυστικό που σίγουρα δεν θα το μάθει κανείς, ας πάνε να το πούνε στην εξομολόγηση.

Υ.Γ. Θα σας πω και εγώ ένα μυστικό, αλλά να μην το πείτε πουθενά παιδιά μου. Σας αγαπώ!!!Πηγή: http://agios-dimitrios.blogspot.gr/

Τη Υπερμάχω.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
Η Παναγία να μας σκέπει και να μας σώζει από κάθε κίνδυνο.

Προσευχή για να Βοηθάει ο Χριστός την oικογένειά μας.

Έλα, Κύριε, να κατοικήσεις και να μείνεις μαζί μας… Επιθυμούμε και Σε παρακαλούμε, να γίνεις Συ ο κηδεμόνας, ο σύντροφός μας, ο καλός μας σύμβουλος και διδάσκαλος, ο παντοδύναμος προστάτης και βοηθός και ο ιατρός των ασθενειών μας.
Δώσε, Κύριε, να βασιλεύει στο σπίτι μας το άγιο Θέλημά Σου.
Χάρισέ μας την ομόνοια, την ειρήνη, την αγάπη, την αμοιβαία ανοχή και μακροθυμία, την ενότητα, την υπομονή και κάθε αρετή.
Χάριζέ μας τα αγαθά Σου, τα πνευματικά και τα υλικά. Θρέψε μας με το λόγο Σου και τα άγια Μυστήριά Σου.
Αξίωσέ μας μέρα και νύχτα να δοξάζουμε και να ευλογούμε με καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη το άγιο όνομά Σου και οδήγησε τα βήματά μας στην αιώνια οικογένεια της Βασιλείας Σου.
Αμήν.


Θαύμα της Παναγίας μας σε νοσοκομείο!

ακάλυπτη εικόνα της Θεοτόκου
Τα εισόδια της Θεοτόκου, της Παναγίας μας, σήμερα και είναι η επόμενη μέρα από το χειρουργείο του μπαμπά.
Μία πολύ κρίσιμη περίπτωση μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονος. Υπήρχε συγκέντρωση υγρού τόσο στον πνεύμονα αλλά και μεγάλη περικαρδιακή συλλογή-υγρό στην καρδιά. Κοινώς, η κατάσταση σύμφωνα και με τους θεράποντες ιατρούς του κρίθηκε κρίσιμη και άκρως επείγουσα.
Την Δευτέρα 19/11/2012 αποφασίστηκε ότι πρέπει να μπει για χειρουργείο την Τρίτη. Όλοι αγωνιούσαμε και σκεφτόμασταν ότι μπορεί να είναι οι τελευταίες στιγμές που θα τον βλέπαμε. Προσευχόμασταν να πάνε όλα καλά. Και όντως την Τρίτη το πρωί αφού τον χαιρετήσαμε, μάθαμε μετά από μία ώρα ότι το χειρουργείο για αφαίρεση του υγρού στέφθηκε με επιτυχία! Δόξα τω Θεώ! Τότε επαληθεύτηκε κάτι που είχα βιώσει εγώ ο ίδιος προσωπικά και το είπα στους συγγενείς όσο περιμέναμε στην αίθουσα αναμονής όλο αγωνία για το αποτέλεσμα.
Τους αφηγήθηκα λοιπόν το εξής : Το Σάββατο το πρωί επισκέφθηκα την εκκλησία των Ταξιαρχών στο Περιστέρι όπου από έξω καθόταν ένας νεαρός σχετικά καλά ντυμένος, με καθημερινά ρούχα. Ζητούσε ελεημοσύνη. Του έδωσα λοιπόν ένα ευρώ που μου είχε δώσει η αδελφή μου Ε. την προηγούμενη μέρα και το οποίο όταν πήρα σκέφτηκα να το βάλω στην τσέπη μου για να το δώσω κάπου που θα έχουν ανάγκη. Του έδωσα λοιπόν αυτό το ευρώ και μπήκα μέσα. Μπαίνοντας μου λέει : Ευχαριστώ πολύ, η Παναγία μας μαζί σου.
Μου έκανε εντύπωση και είπα μόλις βγω από την εκκλησία να του δώσω μια εικόνα του Γέροντα Παϊσίου που γράφει από πίσω : Ο Χριστός και η Παναγιά μαζί σου. Τελικά, μόλις βγήκα του την έδωσα και μου είπε ότι με ευχαριστεί πολύ και ότι θα την κρατήσει για φυλαχτό, όπως είχε μια άλλη που μου έδειξε των Ταξιαρχών που του την είχε δώσει ένας Ιερέας από τον Κορυδαλλό.
Του έπιασα την συζήτηση και τον ρώτησα πως και είναι σε αυτή την θέση. Μου είπε ότι έχασε την δουλειά του γιατί έκλεισε ξαφνικά το εργοστάσιο στο οποίο δούλευε και ότι τώρα προσπαθεί να μαζέψει 7-8 ευρώ για να μπορέσει να φάει σαν άνθρωπος και να πάρει και φαγητό στην γιαγιά του. Μου είπε ότι οι γονείς του είχαν πεθάνει σε τροχαίο πριν 5 χρόνια και ότι τότε είχε πάει στο Άγιον Όρος για να ηρεμήσει και ότι έπαθε σοκ! Σοκ από την γαλήνη και την ηρεμία που βίωσε εκεί. Του είπα και την περίπτωση του πατέρα μου και μου είπε περαστικά. Αφού έκατσα λίγο ακόμα τον χαιρέτησα και πήγα να φύγω. Φεύγοντας μου λέει να ξέρεις ότι η Παναγιά είναι μαζί σου και ότι ο πατέρας σου θα γίνει καλά Δευτέρα ή Τρίτη! Όπως και έγινε!
Παραμονή από τα Εισόδια της Θεοτόκου! Τρίτη έγινε το χειρουργείο και βγήκε ζωντανός, χωρίς το αίσθημα της δύσπνοιας που είχε πριν. Τον βάλανε στην εντατική και αποφασίσαμε να πάμε λίγο σπίτι να ξεκουραστούμε, αφού δεν μπορούσαμε να τον δούμε πάλι μέχρι την ώρα του επισκεπτηρίου.
Πήγαμε λίγο στο μοναστηράκι όπου βρήκαμε ανοιχτή την πόρτα της εκκλησίας στην πλατεία και μπήκαμε να ανάψουμε κεράκι. Και η εκκλησία ήταν και αυτή της Παναγίας μας!
Παναγία η Παντάνασσα
Η Παναγία η Παντάνασσα που έχει την ιδιότητα και ειδική χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου.
Τέλος, άλλο ένα σημάδι ότι πράγματι η Παναγία μας βοήθησε ήταν ότι συνεχίζοντας λίγο το περπάτημα μας στο μοναστηράκι δίπλα σε ένα μαγαζί με ρούχα που μια θεία μας μπήκε να πάρει κάτι, υπήρχε ένα μαγαζί με εκκλησιαστικά είδη, όπου μπήκα για να ρωτήσω αν υπάρχει εικόνα του Αγίου Φιλούμενου.
Άγιος Φιλούμενος
Δεν είχαν αλλά είπα να ρίξω μια ματιά στις εικόνες. Αμέσως, έπεσε το βλέμμα μου σε μια εικόνα της Παναγίας μας που κρατάει τον Χριστό και λεγόταν Παναγία η Καρδιώτισσα! Κάτι που δεν ήξερα καθόλου και ούτε είχα ξαναδεί!
Παναγία η Καρδιώτισσα
Το συσχέτισα αμέσως με το χειρουργείο στην καρδιά! Φαίνεται λοιπόν μέσα από όλα αυτά ότι η Παναγία μας και οι Ταξιάρχες μας βοήθησαν και ξεπεράσαμε αυτό το δύσκολο κομμάτι στην εξίσου δύσκολη διαδρομή. Συνέχεια τώρα έχει η ανάρρωση και έπειτα χημειοθεραπείες.
Ότι θέλει η καλή μας Παναγία. Έγραψα αυτό το κείμενο για να το μοιραστώ μαζί σας. Για να δούμε ότι θαύματα γίνονται συνέχεια γύρω μας απλά αρκετά δεν τα αντιλαμβανόμαστε ή μπορεί και να εθελοτυφλούμε. Ο Θεός μας είναι πάντα μαζί μας και φροντίζει για μας με ένα τρόπο μυστικό θα έλεγα. Ακριβώς όπως λέει ένα χωρίο από ένα «ποιηματάκι-τραγουδάκι» για την ευχή : Το πώς δρα η ευχή μην ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ είναι θείο μυστικό!
Θα παρακαλούσα θερμώς όποιοι το διάβασαν να πουν μια προσευχή για τον δούλο του Θεού Δημήτριο.
Σας ευχαριστώ,
Ι.Π.Δ.Σ.
Πηγή: http://www.agioritikovima.gr/

Την ωραιότητα της παρθενίας Σου (Θεοτόκιον).

Θεοτόκιον
Την ωραιότητα της παρθενίας Σου,
και το υπέρλαμπρον το της αγνείας Σου,
ο Γαβριήλ καταπλαγείς εβόα Σοι,
Θεοτόκε: "Ποιόν Σοι εγκώμιον προσαγάγω επάξιον;
Τι δε ονομάσω Σε; Απορώ και εξίσταμαι διό,
ως προσετάγην, βοώ Σοι:
Χαίρε, η Κεχαριτωμένη".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Θεοτόκιο
Θεοτόκε, ο Γαβριήλ, επειδή έμεινε έκπληκτος
από την Ωραιότητα της παρθενίας Σου,
κι από την υπερβολική λάμψη της αγνότητάς Σου,
Σου φώναξε δυνατά: "Ποιον ύμνο αντάξιο να Σου προσφέρω;
Πως να Σε ονομάσω; Βρίσκομαι σε αμηχανία και μένω
εκστατικός μπροστά Σου. Γι'αυτό Σου φωνάζω,
όπως με διέταξε ο Θεός:
Χαίρε Συ, που έχεις όλες τις Χάρες".


Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης και Καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Π. Φαλήρου (Παναγίτσα) Δημήτριος Βερύκιος

ΠΑΝΑΓΙΑ και ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ είναι ήδη σε επιστράτευση για το plan B της Ελλάδος.

Σίγουρα υπάρχει plan B και λέγεται ΠΑΝΑΓΙΑ.
Α. Λίγες μέρες πριν τις τελευταίες εκλογές στην πατρίδα μας ένας παπάς πήγαινε να λειτουργήσει. Για να φτάσει στην Εκκλησία χρησιμοποιούσε το αμάξι του. Στον δρόμο τον συνάντησε ένας άλλος παπάς και του είπε:
– θα με πάρετε και εμένα πάτερ μου;
Και στον δρόμο έπιασαν την κουβέντα για αυτά που συμβαίνουν στις ημέρες στην πατρίδα μας. Ο ξένος παπάς τότε του είπε:
– να πεις στους Έλληνες να μην φοβούνται και να έχουν θάρρος και ελπίδα γιατί στο τιμόνι της Ελλάδος κάθεται η ΠΑΝΑΓΙΑ.
Τα έχασε ο άλλος, αυτό μόνο δεν περίμενε και του λέει -παππούλη ποιος είσαι του λόγου σου; Και του απαντάει ο άλλος
– εγώ είμαι ο Κοσμάς ο Αιτωλός και χάθηκε, έφυγε πάραυτα.
Τουλάχιστον η Παναγίτσα τον Άγιο Κοσμά, τον Άγιο των σκλάβων, τον πραγματικό Ελευθερωτή των Ελλήνων τον έστειλε να μας πει… στους δύσκολους καιρούς που περνάμε το ΜΕΓΑ ΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ¨ότι ΑΥΤΗ είναι στο τιμόνι της Ελλάδος¨
Από την ομιλία του πατρός Ανανία Κουστένη στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Πειραιά ενώπιον της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Ἐλωνας τον Οκτώβριο που μας πέρασε.
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΗΜΕΡΑ. π ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ.
Οι Έλληνες με τα τόσα βάσανα τους ενώπιον των διαγραφόμενων επώδυνων εξελίξεων ετοιμάζονται να ομολογήσουν ΧΡΙΣΤΟ και ΕΛΛΑΔΑ γιατί ήδη έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στα είδωλα της πρώην υλιστικής και εικονικής ευμάρειας τους.
Ο χρόνος τελείωσε και ο Ουρανός καλεί σε επιστράτευση τους νέους ¨πνευματικούς συστρατιώτες της Ρωμιοσύνης¨ που έρχεται ακάθεκτη και πρωταγωνιστικά στο προσκήνιο της Παγκόσμιας Ιστορίας.
Τι άλλο θέλουμε για να πειστούμε ότι η Παναγιά μας ακολουθεί και πάλι τα πονεμένα βήματα των παιδιών της στα μαρτύρια και σε αυτό που έρχεται ως καταισχύνη των εχθρών του ΥΙΟΥ ΤΗΣ;
ΦΕΤΟΣ μαζί με τους εκβιασμούς των εταίρων μας και τις ύπουλες προθέσεις και παγίδες τους συνέβησαν και άλλα.
¨Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ.
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ; Η εικόνα της Ιεροσολυμίτισσας δεν σηκωνόταν γιατί ήταν βαριά! Παρουσιάστηκε η Παναγία σε μια γυναίκα και είπε: «ΔΕΝ ΑΦΗΝΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ» Τρεις φορές έγινε απόπειρα να τη σηκώσουν οι μοναχοί που τη συνοδεύουν από τα Ιεροσόλυμα και η εικόνα δεν σηκώνονταν…

Α.Δ. Η πληροφορία στάλθηκε με email από αναγνώστη.

Και γνωρίζουμε ότι οι ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΕΣ δυνάμεις υπηρετούν την ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ. Έτσι παραμονή της Εορτής της Κοιμήσεως συνέβη ένα εξαιρετικό περιστατικό για το οποίο και αρθρογραφήσαμε με τον τίτλο ¨Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ φαίνεται να αποτρέπει τουρκικό πολεμικό σκάφος φέτος παραμονή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ.¨
¨-παραμονή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ βρέθηκα στην Σύμη για να προσκυνήσω του Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμίτη που ευλαβούμαι ιδιαιτέρως.
– η ζέστη του μεσημεριού ήταν ανυπόφορη και μετά το προσκύνημα αποφάσισα να κάνω μια βουτιά στην πανέμορφη παραλία του Αγίου Γεωργίου Δυσάλωνας.
– μετά την δροσιά της θάλασσας και ενώ ξεκουραζόμουν βλέπω να ¨σκάει μύτη¨ από την δεξιά βραχώδη απόληξη του κόλπου και στο βάθος σε απόσταση ορατή ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος.
– η έκπληξη μου μεγάλη αλλά αποκορυφώθηκε όταν μαζί με τους άλλους λουόμενους είδαμε ότι το τουρκικό επιβράδυνε την πορεία του και αμέσως έκανε αναστροφή επί τόπου για να φύγει από την ίδια πλευρά που εισήλθε.
– αποφάσισα τότε να το φωτογραφίσω και να τραβήξω αυτές τις φωτογραφίες .
– βρε τους τουρκαλάδες είπα μέσα μου, τι να σκαρώνουν παραμονή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας και το μυαλό μου πήγε στον ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ.
– έκανα ΠΑΝΑΓΙΑ στην Σύμη και επέστρεψα στην Αθήνα .
– τις φωτογραφίες όμως δεν τις αποθήκευσα αμέσως και τις άφησα μέσα στο κινητό.
– κάποια στιγμή τις αποθήκευσα στον υπολογιστή και από περιέργεια έπαιξα λίγο με την μεγέθυνση για να υποστώ την πρώτη ¨κρυάδα¨… όπως θες πες το ανατριχίλα .
– και σε όλες τις φωτογραφίες εμφανίζεται πάνω από το τουρκικό πολεμικό σκάφος μια πανύψηλη αγέρωχη ανθρώπινη φιγούρα και μάλιστα να κραδαίνει με το δεξί του χέρι προς τα πάνω και με κίνηση προς τα κάτω μια ΡΟΜΦΑΙΑ.
– δες και μόνο σου Κώστα και πες μου αν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ΑΥΤΟΣ που ανάγκασε τους Τούρκους σε άμεση αναστροφή πορείας; Ήταν πλέον η δικιά μου σειρά να ανατριχιάσω και να συγκινηθώ. Και στις παρατιθέμενες φωτογραφίες απεικονιζόταν η φιγούρα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ να κραδαίνει πάνω από τους τούρκους την Ρομφαία του.
Οι λέξεις πλέον περισσεύουν …
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ το περιπολεί με όλο τον στρατιωτικό του εξοπλισμό ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ.¨
ΜΗ ΦΟΒΟΥ ΕΛΛΑΣ σε λίγο θα χαμογΕ(λ)λάς. Για σένα Ελλάδα καταστρώνεται σχέδιο στον Ουρανό για αυτό και πρέπει να είσαι ψύχραιμη και έτοιμη σε αυτό που έρχεται σε όλη την ανθρωπότητα.
Σε εμάς απομένει ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ, ΝΑ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ.
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Γιατί δεν είμαστε ευτυχισμένοι;

Ζούμε ήδη στην εποχή που μπορούμε να ομολογήσουμε πως οι ελπίδες του παρελθόντος διαψεύσθηκαν.
Μπορεί οι σημερινοί άνθρωποι να έχουν περισσότερα αγαθά στη διάθεσή τους, περισσότερα μέσα, περισσότερα..., μα αυτά δεν έκαναν τη ζωή τους πιο άνετη, πιο χαρούμενη, πιο ευτυχισμένη.
Ο σημερινός άνθρωπος είναι νευρωτικός, δυστυχισμένος, γεμάτος άγχος... Μπορεί να μην πεινά μα τον πνίγει η ανία και η ζωή του φαίνεται τόσο άνοστη.
Πολλά σημάδια δείχνουν πως παράλληλα με την τεχνολογική εξέλιξη βαδίζει και η εξάπλωση του κακού που φωλιάζει μέσα στις καρδιές και που με την πρώτη ευκαιρία εκδηλώνεται προκαλώντας τον αποτροπιασμό όλων μας. Και το τρομερό είναι πως σήμερα διαθέτουμε όλα τα μέσα για την εξάπλωση του κακού είτε στους πολέμους, είτε στο έγκλημα, είτε στη διαφθορά. Τα αποτελέσματα είναι τραγικά όπου και να στραφείς.
Και είναι τραγικό να το σκεφτείς. Από τη μια μεριά η αυξανόμενη δύναμη του ανθρώπου και από την άλλη η επιβεβαιωμένη κάθε μέρα αδυναμία όλων μας να συγκρατήσουμε το κακό που μας απειλεί με όλεθρο. Και είναι μερικοί που περιμένουν καλύτερες μέρες, όμως δε μας λένε από που θα έρθουν αυτές.
Μονάχα αν μια άλλη δύναμη εισχωρούσε στη ζωή των ανθρώπων θα μπορούσε να μεταβάλει το κατρακύλισμα του το τραγικό σε δρόμο με χαρά και φως πραγματικής ζωής. Όμως ποιά δύναμη μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τους φόβους του, να σπάσει τα δεσμά των επιθυμιών του και να τον κάνει ευτυχισμένο; Μονάχα ο Ιησούς Χριστός, ο ζωντανός ο αναστημένος, ο λυτρωτής. Μπορεί να σώσει τον άνθρωπο από το δράμα του όταν Του το ζητήσει ταπεινωμένος με πίστη. Μα θέλουν οι άνθρωποι να σωθούν; Προσπαθούν μόνοι τους έχοντας βεβαία την επιτυχία τους, μάταια όμως. "Δεν συνάγουσι εξ ακανθών σύκα", το γνωρίζουμε τόσο καλά αυτό.
Είναι τρομερή η κατάσταση του ανθρώπου που τον δέρνουν οι φόβοι. Φόβοι για την υγεία, για την πολιτική κατάσταση, τους νέους, τα οικονομικά. Δερνόμαστε μέσα στους φόβους. Μετά χάνουμε τον ύπνο, μετά σπάνε τα νεύρα...
Όμως δεν μπορεί να κάνει αλλιώς ο άνθρωπος και καλά κάνει και φοβάται, αφού δεν έχει Θεό και προσπαθεί μόνος του.
Τα πράγματα τελείως αλλάζουν από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα γνωρίσει την αγάπη του Θεού κα θα εμπιστευθεί απόλυτα σ΄Αυτόν. Τα πάντα τότε τα αναλαμβάνει ο Θεός και ο άνθρωπος ελεύθερος θα μπορεί να αναπαύεται στη γεμάτη στοργή αγκαλιά Του και να ομολογεί όπως ο Δαβίδ "εκ παντών των φόβων μου με ηλευθέρωσε".
Είναι μία τόσο θαυμαστή εμπειρία που πρέπει να τη γνωρίσει κάθε ψυχή. Είναι τόσο απλό και εύκολο που μπορεί να το αποκτήσεις και εσύ αν το θελήσεις ειλικρινά και το ζητήσεις με πίστη και ταπείνωση.
Ο Θεός μας αγαπά γιατί μας έπλασε και Του λείπουμε από τότε που ξεπορτίσαμε από την αγάπη Του στα χνάρια της αμαρτίας του εγωισμού μας. Μας χάρισε το Γιό Του τον Ιησού Χριστό που τον θυσίασε πάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας και μαζί με το Χριστό μας χάρισε τα πάντα. Αν μετανοήσουμε ειλικρινά και με ταπείνωση για τις αμαρτίες μας και πιστέψουμε στην αγάπη Του και στο λυτρωτικό Του έργο, τότε γινόμαστε παιδιά Του και κληρονόμοι όλων των ευλογιών Του.
Αν Τον θελήσεις, αν ποθήσεις την αγάπη Του που σε περιμένει δεν έχεις παρά με απλότητα και ειλικρίνεια να ζητήσεις το έλεός Του στη ζωή σου. Ευχαρίστησέ Τον για τη θυσία του Ιησού Χριστού, επικοινώνησε μαζί Του με προσευχή. Κάθε μέρα το πλούσιο χέρι Του θα σε χορταίνει με υλικές και πνευματικές ευλογίες.
Μη χάσεις μια τέτοια ευκαιρία που σου προσφέρει σήμερα ο Πατέρας Θεός δια του Ευαγγελίου Του. Πάρε μια Καινή Διαθήκη στα χέρια σου και ζήτησέ Του να σου αποκαλυφθεί και να γίνει Σωτήρας σου. 


Πηγή: www.agioritikovima.gr

Θερμός και ψυχρός.

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος
Πρέπει να είναι κανείς θερμός απέναντι στο Θεό και σ’ όλα τα θεία, αλλά ψυχρός απέναντι στην κοσμικότητα και την αμαρτία.

Πηγή: http://www.pemptousia.gr/

Ο καλός Σαμαρείτης δεν είναι άλλος από τον Κύριο μας Ιησού.

Ήρθε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος, δίδαξε και θαυματούργησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε και τέλος ίδρυσε την Εκκλησία Του, το μεγάλο τούτο πανδοχείο, από αγάπη και μόνο για εμάς. Για όλους εμάς τους ανθρώπους που ήμασταν πεσμένοι και πληγωμένοι από τους νοητούς ληστές, τους δαίμονες. Εκείνος μας αγάπησε, έσκυψε πάνω μας, έπλυνε τις πληγές και έδεσε τα τραύματα μας. Μας οδήγησε στην Εκκλησία του. Και από κει μας υποδέχεται στην ουράνια Βασιλεία του.


Πηγή: http://lllazaros.blogspot.gr/

Γέροντας Μύρων Σιμωνοπετρίτης: Η ψυχή του εφήβου είναι ένα χωράφι…

Να μην είστε αυστηροί ιδίως με τους εφήβους σας!
Η ψυχή του εφήβου είναι ένα χωράφι…
Κατεβαίνουν λοιπόν όσο ο καιρός περνά, 4 ποτάμια ορμητικά σαν χείμαρροι πάνω της! Το βιολογικό ποτάμι, το γνωστικό, το συναισθηματικό και το κοινωνικό.
Το τι κατεβάζουν αυτά τα ποτάμια στο χωράφι της ψυχής!
Πόσα μπάζα, πόσα άχρηστα αντικείμενα! Και ο γονιός τι πρέπει να κάνει;
Να κάνει τα αποστραγγιστικό έργο! Με καρτερία και υπομονή το οργώνει όπως είναι και να είστε σίγουροι πως αν έχει σπείρει κάποτε, το χωράφι θα γίνει καρπερό και γόνιμο!
Στα νέα τα παιδιά που έρχονται να εξομολογηθούν τους λέω να κάνουν σωστή, όσο μπορούν, διαχείριση σε τρία πράγματα: Στο χρήμα, στο χρόνο και στο συναίσθημά τους! Αν μπορέσουν να διαχειριστούν αυτά τα τρία κατά Θεόν, τότε θα πορευτούν καλά και Θεαρέστως!
Αν όχι…


Πηγή:   www.sotiriapsixis.blogspot.gr

Μη δικαιολογείς την αδράνειά σου.

Κοίμησις Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου (Μετέωρα)
Δεν υπάρχει πιο κρύο πράγμα από τον χριστιανό που δεν σώζει άλλους. Δεν μπορείς εδώ να επικαλεσθείς την φτώχια, διότι θα σε κατηγορήσει η χήρα που κατέβαλε τα δύο λεπτά... Δεν μπορείς να επικαλεστείς την ταπεινή σου καταγωγή, διότι και οι απόστολοι ήταν άσημοι και κατάγονταν από ασήμους. Δεν μπορείς να προβάλεις την αγραμματοσύνη σου κι εκείνοι ήταν αγράμματοι.
Ακόμη κι αν είσαι δούλος, κι αν είσαι δραπέτης, θα μπορέσεις να εκπληρώσεις το καθήκον σου, διότι και ο Ονήσιμος τέτοιος ήταν. Κοίταξε όμως που τον καλεί και σε τι υψηλό αξίωμα τον ανεβάζει ο απόστολος «ίνα κοινωνή μοι», λέγει, «εν τοις δεσμοίς μου». Δεν μπορείς να προφασισθείς την ασθένεια, διότι και ο Τιμόθεος τέτοιος ήταν, είχε «πυκνάς ασθενείας»...
Δεν βλέπετε τα δένδρα τα άκαρπα πως είναι γερά, πως είναι ωραία, μεγάλα, λεία και ψηλά; Αλλά αν είχαμε κήπο, θα προτιμούσαμε να έχουμε ροδιές και ελιές καρποφόρες παρά αυτά, διότι αυτά είναι για την τέρψη και όχι για την ωφέλειά μας ελάχιστα ωφελούν. Τέτοιοι είναι οι χριστιανοί που φροντίζουν μόνο για τα δικά τους, η μάλλον ούτε τέτοιοι, διότι αυτοί είναι για την φωτιά, ενώ τα καλλωπιστικά δένδρα χρησιμοποιούνται και για την οικοδόμηση και για την ασφάλεια των ιδιοκτητών.
Τέτοιες ήταν και οι πέντε παρθένες, αγνές βέβαια και κόσμιες και σώφρονες, αλλά σε κανέναν χρήσιμες, γι' αυτό και κατακαίονται. Τέτοιοι είναι αυτοί που δεν έθρεψαν τον Χριστό. Πρόσεξε ότι κανείς απ' αυτούς δεν κατηγορείται για προσωπικά του αμαρτήματα δεν κατηγορείται ότι πόρνευσε ούτε ότι επιόρκησε, καθόλου, αλλά ότι δεν υπήρξε χρήσιμος στον άλλο... Πως είναι χριστιανός τέτοιος άνθρωπος;
Πες μου, αν το προζύμι που ανακατεύεται με το αλεύρι δεν μεταβάλλει στη δική του φύση όλο το φύραμα, είναι προζύμι; Και αλήθεια, το μύρο που δεν γεμίζει ευωδιά εκείνους που πλησιάζουν θα το ονομάζαμε μύρο;
Μην πεις μου είναι αδύνατο να παρακινήσω άλλους. Αν πράγματι είσαι Χριστιανός, αδύνατο είναι το να μη συμβαίνει αυτό. Όπως αυτά που βλέπουμε στη φύση είναι αναντίρρητα, έτσι και τούτο διότι στη φύση του Χριστιανού βρίσκεται το πράγμα. Μην υβρίζεις τον Θεό. Αν πεις ότι δεν μπορεί να φωτίζει ο ήλιος, τον ύβρισες αν πεις ότι ο Χριστιανός δεν μπορεί να ωφελεί, ύβρισες τον Θεό και τον είπες ψεύτη. Διότι είναι ευκολότερο να μη θερμαίνει και να μη χύνει φως ο ήλιος, παρά να μη φωτίζει ο χριστιανός είναι ευκολότερο να γίνει σκοτάδι το φως, παρά να συμβεί αυτό. Μη λες, λοιπόν, είναι αδύνατο, διότι αδύνατο είναι το αντίθετο. Μην υβρίζεις, λοιπόν, τον Θεό.
Αν ρυθμίσουμε σωστά τη ζωή μας, οπωσδήποτε θα συμβούν κι εκείνα και θα ακολουθήσουν σαν κάτι το φυσικό. Δεν είναι δυνατόν να μείνει κρυφό το φως του Χριστιανού δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί μια τόσο φωτεινή λαμπάδα. Ας μην αμελούμε, λοιπόν!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Πηγή: http://agapienxristou.blogspot.gr/

Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας.

Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας
Εορτάζει στις 12 Νοεμβρίου εκάστου έτους.
Ιωάννης πένησι δους και σκορπίσας,
Ω ποία Χριστώ νυν παρεστώς λαμβάνει!
Ώχετο ακτεάνων δυοκαιδεκάτη Ελεητής.Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας
Βιογραφία
Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων γεννήθηκε στην Αμαθούντα της Κύπρου (η Αμαθούς, ήταν η σημερινή Παλαιά Λεμεσός). Ήταν γιος του άρχοντα Επιφανίου και της Ευκοσμίας και έζησε στα χρόνια του Βασιλιά Ηρακλείου (615 μ.Χ.).
Όταν μεγάλωσε, νυμφεύθηκε και απέκτησε παιδιά, τα οποία ανέτρεψαν με τη σύζυγό του σαν αληθινοί χριστιανοί γονείς. Γρήγορα, όμως, η γυναίκα του και τα παιδιά του πέθαναν. Ο Ιωάννης είχε μεγάλη περιουσία και του έγιναν πολλές προτάσεις να κάνει καινούργια οικογένεια. Όμως τις απέρριψε όλες, απαντώντας: «Νομίζω, προς όλους είμαι οφειλέτης. Και δεν το νομίζω μόνο. Είμαι. Διότι οι χριστιανοί έχουμε αλληλεγγύη. Δεν το λέει ο Παύλος; Είμεθα μέλη αλλήλων. Αφού, λοιπόν έχω τη δυνατότητα να δώσω στους αδελφούς μου, άρα είμαι και υποχρεωμένος να δώσω. Να γιατί εργάζομαι και δε θα πάψω να το κάνω. Η περιουσία μου δεν μπορεί να είναι ανώτερη απ’ αυτά τα χρέη μου».
Για τη λαμπρότητα της ζωής του, ο Ιωάννης έγινε αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας. Διέπρεψε σαν πνευματική λυχνία στην πατριαρχεία πολλά χρόνια και έκανε πολλά θαύματα. Επειδή δε μοίραζε πλουσιοπάροχα στους φτωχούς την ελεημοσύνη ονομάστηκε Ελεήμων. Είχε καταστεί τόσο σεβάσμιος, ώστε και αυτοί οι ειδωλολάτρες τον σέβονταν. Τελικά, ειρηνικά παρέδωσε την μακάρια ψυχή του στο Θεό το 620 μ.Χ. Και είναι μακάρια η ψυχή του, διότι ο Κύριος λέει: «Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται» ( Ευαγγέλιο Ματθαίου, ε’ 7). Μακάριοι, δηλαδή, είναι οι ευσπλαχνικοί στη δυστυχία του πλησίον, διότι αυτοί θα ελεηθούν από το Θεό.
Απολυτίκιον (Κατέβασμα) Ήχος πλ. δ’.
Εν τη υπομονή σου εκτήσω τον μισθόν σου Πάτερ, Όσιε, ταις προσευχαίς αδιαλείπτως εγκαρτερήσας, τους πτωχούς αγαπήσας, και τούτοις επαρκέσας• Αλλά πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, Ιωάννη Ελεήμον μακάριε, σωθήναι τας ψυχάς ημών.
Κοντάκιον Ήχος β’. Τα άνω ζητών.
Τον πλούτον τον σον, εσκόρπισας τοις πένησι, και των ουρανών, τον πλούτον νυν απείληφας, Ιωάννη πάνσοφε• δια τούτο πάντες σε γεραίρομεν, εκτελούντες την μνήμην σου, της ελεημοσύνης ω επώνυμε.
Κάθισμα Ήχος πλ. δ’. Την Σοφίαν και Λογον.
Ελεήμονα γνώμην αναλαβών, ευσυμπάθητος ώφθης προσεπαρκών, πτωχοίς ενδεέσι τε, Ιωάννη θεόπνευστε, δια τούτο κλήσιν, τη πράξει κατάλληλον, παρά πάντας μάκαρ, Αγίους επλούτησας• όθεν ο δοτήρ σε, του ελέους μεγάλως, θεόφρον ηλέησε, και φαιδρώς κατελάμπρυνεν, Ιεράρχα πανόλβιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσι πόθω, την Αγίαν μνήμην σου.
Ο Οίκος
Ίδιον κάλλος ενθείς τη ψυχή σου, την γνησίαν αγάπην, και την ωραίαν συμπάθειαν, κόρην ωραίως κεκοσμημένην, την ελεημοσύνην, κλάδοις ελαίας εν τη νυκτί αψευδώς, Ιωάννη εώρακας, ιλαρώς σοι φθεγγομένην. Εάν κτήση με φίλην και σύνοικον, άξω σε ενώπιον του Βασιλέως Χριστού, και πεισθείς, του σκοπού ου διήμαρτες, της ελεημοσύνης ω επώνυμε.
Μεγαλυνάριον

Ελεημοσύνης ο ποταμός, ο της ευσπλαγχνίας, διανέμων επιρροάς, και καταπιαίνων, απόρων τας καρδίας, ο μέγας Ιωάννης, υμνολογείσθω μοι.
Πηγή:  www.saint.gr

Πώς να αντιμετωπίσεις τον άλλον όταν θυμώνει.

Αν δεις ότι κάποιος αγριεύει, τότε να υποχωρείς περισσότερο. Γιατί όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση της μανίας, χρειάζεται και περισσότερη παρηγοριά. Όσο χειρότερα φέρεται, τόσο μεγαλύτερη καλοσύνη θέλει.
Η υποχωρητικότητα απέναντι σε κάποιον που έχει θυμό είναι απαραίτητη, όσο είναι και απέναντι σε κάποιον που έχει υψηλό πυρετό. Όταν είναι αγριεμένο το θηρίο, τότε το αποφεύγουμε όλοι. Έτσι κι αυτόν που οργίζεται.
Δε βλέπεις τι κάνουν οι ναύτες; Όταν πιάσει δυνατός άνεμος, κατεβάζουν τα πανιά για να μη βουλιάξει το σκάφος. Κι ο αναβάτης, όταν τον παρασύρουν τα άλογα, δεν τραβάει τα χαλινάρια αλλά τα χαλαρώνει, για να μην εξουδετερώσει τη δύναμή του με μια δική του κίνηση. Αυτό να κάνεις και συ.
Είναι φωτιά ο θυμός, είναι φλόγα δυνατή που χρειάζεται καύσιμη ύλη. Μη δώσεις τροφή στη φωτιά και γρήγορα θα σβήσεις το κακό. Μόνη της η οργή δεν έχει δύναμη, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος να την τρέφει.
Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου


Ο νοικοκύρης της Καστοριάς (ΦΩΤΟ).

Η βυζαντινή και ακριτική Καστοριά δεν είναι μόνο η πόλη με τα αρχοντικά και τις βυζαντινές Εκκλησίες αλλά και η πόλη της Παναγίας.
Νοικοκυρά της πόλεως είναι η Θεοτόκος και το φανερώνει η πληθώρα των Ιερών Ναών και των Ιερών Μονών με τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας.
Είναι όμως και η πόλη του Αγίου Μηνά.
Νοικοκύρης ο θαυματουργός Άγιος που της χάρισε το 1912, την ημέρα της μνήμης του, την πολυπόθητη Ελευθερία, έπειτα από τη σκλαβιά και την τυραννία τόσων ετών.
Ο Άγιος Μηνάς δεν τιμάται στην Καστοριά από την ημέρα των Ελευθερίων αλλά πάντοτε ετιμάτο στην ακριτική και βυζαντινή αυτή Επαρχία.
Το πιστοποιεί αυτό άλλωστε και πάλι η παρουσία πολλών εικόνων με τη μορφή του Αγίου Μηνά.
Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικόλαου του Κασνίτζη, Τοιχογραφία του 12ου αιώνος.
Στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Επιμελητηρίου, Εικόνα του 1550.
Στον Ιερό Ναό Παναγίας Κουμπελίδικης, Τοιχογραφία του 17ου αιώνος.
Και πληθώρα άλλων θαυματουργών Ιερών Εικόνων του 18ου και 19ου αιώνος, όπως και παλαιότερες.

Θαυμάστε κάποιες από τις Ιερές Εικόνες και ζητήστε από τον θαυματουργό Άγιο Μηνά την ικανοποίηση των αιτημάτων σας.

«Τουλάχιστον ευγενείς».

Αναφέρεται ότι ο π. Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ο σοφός αυτός Αγιορείτης Γέροντας των ημερών μας, είχε πει: «αν δεν είμαστε χριστιανοί, ας είμαστε τουλάχιστον ευγενείς».
Βέβαια, η αλλοίωση του νοήματος των λέξεων κάνει το «χριστιανός» να δείχνει άνθρωπο που προσπαθεί να εφαρμόσει όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, με σκοπό να κερδίσει τον Παράδεισο. Δηλαδή μπορεί να δείχνει άνθρωπο απόκοσμο, αυστηρό και κάποτε απάνθρωπο, προκειμένου να πετύχει το στόχο του.
Η Εκκλησία όμως, στηριγμένη στο Ευαγγέλιο και στην Παράδοσή της, προβάλλει τον άγιο ως τον αληθινό χριστιανό. Δηλαδή τον άνθρωπο που έγινε όλος ένας μικρός Χριστός, που έγινε δοχείο του Αγίου Πνεύματος, που έφτασε στη φυσιολογική ανθρώπινη κατάσταση.
Έχοντας την ταπείνωση και την αγάπη ως «καύσιν καρδίας υπέρ πάσαν την κτίσιν» (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος), γίνεται για τους άλλους χαρά και ανάπαυση. Ζώντας ως ανύπαρκτος, δίνει ζωή και ελπίδα στους γύρω του. Με άλλα λόγια όντας άγιος - χριστιανός φέρνει με την παρουσία, τα λόγια, τα έργα, ακόμα και με τη σιωπή του, το Θεό ανάμεσά μας! Υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία για μας;
Έτσι θα πρέπει να είμαστε ως χριστιανοί, αφού θέλουμε να ονομαζόμαστε έτσι. Όμως διαπιστώνουμε πως κάτι τέτοιο είναι σπάνιο. Ποιοι από τους κληρικούς ή λαϊκούς βιώνουμε την ομορφιά της ταπείνωσης και της αγάπης, που αναπαύει τους γύρω μας;
Γιατί η ανάπαυση των γύρω μας θα φέρει την ανάπαυση του Θεού στις καρδιές μας. Ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ταυτίζει τον εαυτό Του με τους ανθρώπους και μάλιστα τους εμπερίστατους υλικά και πνευματικά.
Να γιατί το «τουλάχιστον ευγενείς» θα δώσει σημεία ανάπαυσης. Ο αγενής, ο θυμώδης, ο χοντρός στους τρόπους, ο απότομος και ακατάστατος πώς θα αναπαύσει τους συνανθρώπους του;
Οι καλοί τρόποι συμπεριφοράς, όχι ως τυπικότητες αλλά ως ξεχείλισμα ταπεινής και αγαπώσας καρδίας, δείχνει την ουσία της πνευματικής μας ζωής.
Αλήθεια, πώς γίνεται να αισθανθείς τη «λεπτή αύρα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος», τη στοργική αγάπη του Ουράνιου Πατέρα και το σεβασμό της ελευθερίας σου από το Χριστό, και
Να μη λες «ευχαριστώ» και «συγγνώμη»;
Να μην απαντάς σ’ ένα γράμμα;
Ν’ αφήνεις τον άλλο να περιμένει άσκοπα;
Να θίγεις το πρόσωπο και να το προσβάλλεις;
Να μην τον ακούς, όταν μιλά ή να τον διακόπτεις;
Να τον καταδυναστεύεις με τον τρόπο ή το λόγο σου;
Τέλος πάντων να συμπεριφέρεσαι ως αγενής και να μην συμπεριφέρεσαι ως «ηλεημένος παρά Κυρίου»;
Δεν κάνω κριτική. Απλά προβληματίζομαι για μένα, για τους κληρικούς και λαϊκούς, για την ταυτότητα και την πορεία μας.
Γιατί χωρίς προβληματισμό πώς θα αναδυθεί από το χάος του εαυτού μας η μετάνοια; Πώς θα έλθει χωρίς μετάνοια η Χάρις που «τα ασθενή θεραπεύει και τα ελλείποντα αναπληρεί»; Πώς θα πορευτούμε χωρίς τη Χάρη;
π. Ανδρέα Αγαθοκλέους


Αγνή Παρθένε Δέσποινα - Τις Θεός μέγας.


Αγνή Παρθένε Δέσποινα (Ύμνος Αγίου Νεκταρίου προς την Υπεραγία Θεοτόκο).
Τις Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών. Συ ει ο Θεός ημών ο ποιών θαυμάσια μόνο.

Ο Άγιος Νεκτάριος 9.11

Ο Άγιος Νεκτάριος
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: Ο Αναστάσιος Κεφαλάς, όπως ήταν το κοσμικό όνομα του Αγίου, γεννήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 1846, στην Σηλυβρία της Ανατολικής Θράκης. Γιος του Δημοσθένη και της Μαρίας Κεφαλά, ήταν το 5ο από τα 6 παιδιά, φτωχής οικογένειας, με αρχοντική καταγωγή. Σύντομα ήρθε αντιμέτωπος με την δύσκολη πραγματικότητα της εποχής, καθώς η οικογένειά του αδυνατούσε να συντηρήσει όλα τα μέλη της, ενώ η γενέτειρά του δεν είχε σχολείο μέσης εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να πάρει το δρόμο για μια καλύτερη ζωή στην Πόλη, σε ηλικία 13 ετών.
Η ζωή στην Κωνσταντινούπολη για τον Αναστάσιο ήταν σκληρή και δύσκολη τα πρώτα χρόνια της παραμονής του. Αρχικά εργάστηκε σε συσκευαστήριο καπνού, οπού δούλευε πολλές ώρες ημερησίως, δεν αμειβόταν και συχνά ξυλοκοπούνταν. Ο Αναστάσιος τα υπέμενε όλα, καθότι δεν ήθελε να μάθει η οικογένειά του το δράμα του. Από την άλλη, θλιβόταν γιατί αδυνατούσε να ενισχύσει οικονομικά την οικογένειά του, ενώ δεν μπορούσε να παρακολουθήσει μαθήματα στο σχολείο.
Την κλίση, όμως, προς τον Θεό, την έδειχνε από μικρός. Έτσι στο συσκευαστήριο μαζί με τον καπνό που πουλούσε, κάθε φορά έδινε και ένα μικρό χαρτάκι, που έγραφε κάποια ευαγγελική ρήση. Η κατάσταση άλλαξε όταν ένας έμπορος που είχε μαγαζί κοντά στο συσκευαστήριο τον λυπήθηκε, επειδή κάποια μέρα είδε ένα ξυλοδαρμό από το αφεντικό του και τον πήρε στην δουλειά του. Άρχισε να εργάζεται στο επιπλοποιείο του, με αποτέλεσμα οι ώρες εργασίας να μειωθούν, να έχει χρόνο για εκκλησιασμό και σχολείο, ενώ σύντομα η οικογένεια του τον ακολούθησε στην Κωνσταντινούπολη. Από την Πόλη έφυγε σε ηλικία 20 ετών, παρότι δεν ολοκλήρωσε την μόρφωση του, για να πάει στη Χίο με σκοπό να εργαστεί ως δάσκαλος.
ΣΤΗ ΧΙΟ: Ήταν 20 ετών όταν έφτασε στο νησί. Έχοντας γραμματική και θεολογική γνώση έλαβε τη θέση του δασκάλου στο Λιθί. Στο νησί έμεινε 10 χρόνια, μέχρι το 1877. Εκεί γνώρισε τον ευεργέτη του Ιωάννη Χωρέμη, ένα εύπορο άρχοντα, που τον έθεσε υπό την προστασία του. Ο Άγιος Νεκτάριος όμως είχε αποφασίσει πλέον να απομακρυνθεί από την κοσμική ζωή. Το 1876 έγινε μοναχός με το όνομα Λάζαρος ενώ ένα χρόνο αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος με το όνομα Νεκτάριος. Κι ενώ ο Άγιος επιθυμούσε την ασκητική ζωή, οι πιέσεις που του ασκήθηκαν λόγω των χαρισμάτων τού λόγου και της μορφώσεώς του, τον έστρεψαν στον κοσμικό κλήρο, αν και ποτέ δε λησμόνησε τον μοναχισμό.
ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Το 1877 ο Νεκτάριος με παρότρυνση του Ιωάννη Χωρέμη πήγε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις γυμνασιακές σπουδές, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους στάλθηκε, μέσω γνωριμίας που είχε με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σοφρώνιο στην Ζαλεξάνδρεια. Ο Σωφρόνιος εντυπωσιάστηκε από τον Νεκτάριο και με βάση τις πολύ καλές συστάσεις που είχε, τον έστειλε για σπουδές στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Νεκτάριος εκεί πρωτεύοντας σε διαγωνισμό, κερδίσε υποτροφία για τις σπουδές του, κάτι που τον ανακούφισε, γιατί ο ευεργέτης του, Χωρέμης, είχε φύγει από τη ζωή, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Αφού έλαβε το 1885 το πτυχίο του αναχώρησε προς την Αλεξάνδρεια.
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Με την επιστροφή του ο Νεκτάριος χειροτονείται ιερέας και 5 μήνες αργότερα τοποθετείται γραμματέας στο Πατριαρχείο παίρνοντας το αξίωμα του Αρχιμανδρίτη. Στη συνέχεια, πείθοντας για την ρητορική του ικανότητα, έγινε ιεροκήρυκας και Πατριαρχικός επίτροπος στο Κάιρο. Σε μικρό χρονικό διάστημα ο Νεκτάριος ανήλθε στην ιεραρχία του πατριαρχείου όντας ένας έμπιστος άνθρωπος στο πλευρό του Πατριάρχη. Στις 15/1/1889 ανακηρύχθηκε επίσκοπος Πενταπόλεως. Αυτή η ραγδαία άνοδος του Νεκταρίου, ενόχλησε πολλούς επισκόπους. Ο πατριάρχης πλησίαζε τα 90 χρόνια ζωής και πολλοί επίσκοποι διαγκωνίζονταν για τη διαδοχή. Ο λαός ο οποίος είχε ευεργετηθεί από το πολυποίκιλο έργο του Νεκταρίου (φιλανθρωπικό, ποιμαντικό, αντιαιρετικό) επιθυμούσε την άνοδο του στον πατριαρχικό θρόνο και σε συνδυασμό με την εύνοια του Σωφρονίου φαινόταν ο επικρατέστερος. Οι αντίπαλοί του γνωρίζοντας αυτά, αποφάσισαν να τον υποσκάψουν, κατηγορώντας τον, πως ήθελε να ανατρέψει το Σωφρόνιο, χρησιμοποιώντας και αόριστες κατηγορίες ηθικής φύσεως. Ακόμη πολλοί κληρικοί πιστεύοντας ότι η επισκοπική βιωτή του Νεκταρίου, δηλαδή λιτότητας και πενίας, θα επηρέαζε την οικονομική κατάσταση του Πατριαρχείου, το οποίο χωρίς οικονομική δύναμη θα γινόταν έρμαιο διαφόρων πιέσεων.
ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ: Ο Σωφρόνιος που πληροφορήθηκε τις κατηγορίες που “βάρυναν” το αγαπημένο του παιδί, πείστηκε για την αλήθεια των ισχυρισμών. Έτσι, άμεσα παύθηκε από τα καθηκοντά του, χωρίς παρουσία του Αγίου σε σύνοδο, όπως προβλέπεται από την εκκλησιαστική τάξη. Ο Νεκτάριος αναχώρησε ταπεινά από την Αίγυπτο, χωρίς να δώσει έκταση στην αδικία εις βάρος του, εν αντιθέσει με τους αντιπάλους του, που θέλησαν την οικονομική και ηθική εξόντωση του. Έτσι, εκτός από τη σπίλωση, μέχρι διαπόμπευσης, του ονόματός του, που είχε αποτέλεσμα να μην μπορεί να εργασθεί οπουδήποτε, παρακρατούσαν τους μισθούς του. Ο Νεκτάριος βρέθηκε μπροστά σε μια ακόμη δύσκολη κατάσταση. Νοικίασε ένα μικρό δωμάτιο σε αθηναϊκό προάστιο, αλλά δεν μπορούσε να πληρώσει το νοίκι του, ενώ δεν είχε χρήματα να τραφεί. Προσπαθούσε μέσω του Αρχιεπισκόπου Γερμανού να βρει μια θέση ιεροκήρυκα. Ο ίδιος παρά την συμπάθεια που έτρεφε προς το πρόσωπό του, αδυνατούσε λόγω συνοδικών πιέσεων να τον βοηθήσει. Έφτασε μέχρι τον υπουργό παιδείας και εκκλησιαστικών, που όμως του είπε, ότι επειδή ο Νεκτάριος δεν είχε ελληνική υπηκοότητα αδυνατούσε. Τελικά, λίγο αργότερα, ο Άγιος διορίστηκε ιεροκήρυκας στη Χαλκίδα, χάρη στη βοήθεια ενός Μελά, μέλους της κυβέρνησης, γνωστού του από την Αλεξάνδρεια. Η φήμη όμως που τον ακολουθούσε ακόμα παρέμενε. Πέρασε δύσκολες στιγμές, καθότι υπήρχε καχυποψία σε βάρος του, από τις ψευδείς κατηγορίες που τον ακολουθούσαν. Έτσι, Αθηναίοι και ντόπιοι αποδοκίμαζαν συχνά στις ομιλίες του!
Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Κι ενώ το 1891, στην Κυβέρνηση γίνονταν προσπάθειες για την αποπομπή του από τη Χαλκίδα, αποκαλύφθηκε πλήρως το σχέδιο κι η πλεκτάνη που είχε στηθεί σε βάρος του. Όλα ξεκίνησαν από την αποκάλυψη ότι δεν έπαιρνε τα χρήματα που του οφείλονταν και εργαζόταν αμισθί στα χρόνια της επισκοπείας του. Επίσης, παρότι παρέμενε δικαιωματικά επίσκοπος Πενταπόλεως, εφόσον δεν έγινε δίκη, δεν ελάμβανε χρήματα. Έπειτα καθαρίστηκε το όνομά του από κάθε ανάμιξη σε σκάνδαλο ηθικού χαρακτήρος και από παντός είδους ραδιούργες προσπάθειες σε βάρος του πατριάρχη. Έτσι, μετά την σκληρή συμπεριφορά του ποιμνίου, έγινε συμπαθής στο ποίμνιο της Χαλκίδας. Άρχισε τότε με άνεση να κηρύττει.  Γρήγορα η φήμη του εξαπλώθηκε μακρύτερα, ενώ ο λαός έδειξε μεγάλη συμπάθεια στο πρόσωπό του, ειδικά όταν χήρεψε η θέση του τοπικού επισκόπου, σχεδόν απαιτώντας την άνοδό του στο θρόνο.
ΣΤΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΣΧΟΛΗ: Το 1892 και 1893 διορίστηκε ιεροκήρυκας στο νομό Λακωνίας και Φθιωτοβοιωτίας αντίστοιχα. Ο Νεκτάριος πραγματοποιούσε διαρκώς περιοδείες σε χωριά και πόλεις κηρύττοντας, την ώρα που φίλοι του προσπαθούσαν να τον μεταθέσουν στη Ριζάρειο σχολή Αθηνών. Όταν έγινε αντιληπτό άρχισαν πάλι κάποιοι ψίθυροι, οι οποίοι τελικά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τον Νεκτάριο από το να γίνει διευθυντής της Αθηναϊκής θεολογικής σχολής. Το 1894 διορίστηκε διευθυντής της σχολής. Οι αμφιβολίες για τον Νεκτάριο ήταν κατά πόσον αυτός ο «δεσποτοκαλόγερος», θα ήταν δυνατόν με τις παλαιές και θρησκευτικές αντιλήψεις του, να πετύχει στο έργο που του ανατέθηκε, καθώς η Ριζάρειος ήταν μεν θεολογική σχολή, αλλά σ' αυτή φοιτούσαν πολλά παιδιά ευκατάστατων Αθηναίων και άλλων αρχόντων και πολιτικών, που δεν θα γίνονταν απαραίτητα ιερείς ή θεολόγοι, αλλά επιστήμονες. Σύντομα όμως κάμφθηκαν όλες οι αντιρρήσεις από το ρηξικέλευθο τρόπο διαπαιδαγώγησης του Νεκταρίου. Το έργο του στη Ριζάρειο ήταν οργανωτικό, εκπαιδευτικό, συγγραφικό και παιδαγωγικό. Οργάνωσε την σχολή με ορθόδοξο εκκλησιαστικό τρόπο. Για να καταλάβουμε την παιδαγωγική του σκέψη αρκούν τα παρακάτω: Κάποτε μαθητές της Ριζαρείου ήρθαν στα χέρια. Τότε ο ίδιος αντί να τους τιμωρήσει, αυτοτιμωρήθηκε, θεωρώντας εαυτόν υπαίτιο, με ασιτία 3 ημερών.
Άλλοτε βρέθηκε ξυπόλητος να διδάσκει, διότι εισερχόμενος στην σχολή είδε ένα φτωχό που τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει ώστε να αποκτήσει παπούτσια, καθότι δεν είχε. Ο Νεκτάριος έβγαλε τα δικά του και τα παρέδωσε προς κατάπληξη των πάντων. Άλλοτε σε μια διαμάχη μεταξύ των επιστατών για το ποιος ήταν υπεύθυνος καθαριότητας των αποχωρητηρίων, ο ίδιος έλυσε τη διαφορά τους, καθαρίζοντάς τις.
Τέτοια παραδείγματα τον έκαναν στην τότε μικρή Αθήνα ακουστό και κοσμαγάπητο. Το παράδειγμα του, ανάμεσα στους τροφίμους ήταν καταλυτικό και η σχολή στις μέρες του απέκτησε μεγάλη αίγλη. Την ίδια εποχή επιδόθηκε σε μεγάλο συγγραφικό έργο. Πολλά έργα τα διέθετε, επειδή πολλοί αδυνατούσαν να τα αγοράσουν, λόγω φτώχειας. Με γνώμονα την ψυχική ωφέλεια, ασκητής και ολιγαρκής, ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για αυτοπροβολή και κέρδος. Όταν τον κατηγορούσαν ουδέποτε αντιδικούσε, παρέμενε πράος και έλεγε πως ο Θεός θα δικαιώσει το δίκαιο και την αλήθεια. Ταπεινός, μοναχικός αλλά προσηνής, ο ήδη σεβάσμιος γέροντας Νεκτάριος έγινε παράδειγμα προσφοράς και αγάπης στους πονεμένους συνανθρώπους του στις δύσκολες εκείνες εποχές. Η ταπεινοφροσύνη και το αίσθημα ευθύνης για το έργο που επιτελούσε, αποδείχθηκε τότε που πέθανε ο Πατριάρχης Σωφρόνιος, όταν του ζητήθηκε να τον διαδεχθεί και ο ίδιος αρνήθηκε. Η φτώχεια τότε που διετέλεσε ο Νεκτάριος διευθυντής της Ριζαρείου ήταν γενικευμένη, ενώ το ηθικό των Ελλήνων μετά την αποτυχία, του ελληνοτουρκικού πολέμου (1897), βρισκόταν στο ναδίρ. Με την ελεημοσύνη και το λόγο του ευαγγελίου τόνωνε τους Αθηναίους, που προσέτρεχαν στα κηρύγματά του για ν' ακούσουν τις συμβουλές του. Το 1908, εγκατέλειψε τη θέση του, για λόγους υγείας.
ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ: Ο Άγιος Νεκτάριος εγκαταστάθηκε το 1908 στο νησί, η σχέση του όμως με την Αίγινα διαρκούσε τουλάχιστον 10 χρόνια. Ο Νεκτάριος έψαχνε ένα τόπο να στεγάσει ένα μοναστήρι για το τέλος της ζωής του, ένα «Εκκλησιαστικό Παρθενώνα”, όπως έλεγε. Πιο έντονη και ίσως επιτακτική έγινε αυτή η ανάγκη, όταν 4 γυναίκες που ήσαν μόνες και συνδέονταν μαζί του, με σχέση πνευματικής καθοδήγησης, θέλησαν να μονάσουν υπό την εποπτεία του. Έτσι βρήκε ένα παλαιό εγκαταλελειμμένο μοναστήρι στην Αίγινα, στο οποίο και αποφάσισε να στεγάσει τις 4 μοναχές και άλλες 3 που ήδη μόναζαν στο νησί. Το μοναστήρι άρχισε να επαναλειτουργεί το το 1904 υπό την καθοδήγησή του, παρότι αυτός ακόμα βρισκόταν στην Ριζάρειο σχολή. Η εμφάνισή του στο νησί συνδυάστηκε με δύο γεγονότα, που τον έκαναν ιδιαίτερα λαοφιλής. Ο Νεκτάριος αρχικά θεράπευσε έναν δαιμονισμένο νέο. Όταν οι νησιώτες το έμαθαν, τον επισκέφτηκαν ζητώντας του να λειτουργήσει και να δεηθεί στον Θεό να βρέξει, διότι είχε στο νησί 3 χρόνια ξηρασία.
Ο ίδιος με σύσσωμη παρουσία των νησιωτών, λειτούργησε και την ίδια μέρα άρχισε να βρέχει. Αυτά θεωρήθηκαν θεϊκά σημάδια από τους Αιγινίτες, με αποτέλεσμα να θεωρούν Άγιο τον Νεκτάριο, ακόμα και εν ζωή. Όταν το 1908 παρζαιτήθηκε από τη Ριζάρειο, αφοσιώθηκε στο μοναστήρι. Η χάρη του και η φήμη διαρκώς μεγάλωνε με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος δωρεών να κατευθύνεται στο μοναστήρι που σε τέσσερα χρόνια επεκτάθηκε και φιλοξενούσε πια 15 μοναχές. Πολλά χρήματα κατευθύνονταν στους φτωχούς του νησιού. Μεγάλο μέρος λαού και πιστών κατευθυνόταν προς το μοναστήρι, από διάφορα μέρη της Ελλάδας, για να πάρει την ευχή του ήδη ξακουστού Νεκταρίου, κάτι που βοηθούσε και τους νησιώτες να ανασάνουν οικονομικά. Παρότι ήταν μεγάλος σε ηλικία όταν αποσύρθηκε στην Αίγινα, δεν έπαψε ποτέ να εργάζεται είτε πνευματικά και χειρωνακτικά. Το έργο είχε χαρακτήρα ποιμαντικό, λειτουργικό, εξομολογητικό, παρηγορητικό. Στάθηκε στους ανθρώπους του νησιού σαν αδελφός, βοηθός, συμπαραστάτης, οδηγός και συνοδοιπόρος. Η ποιμαντική αγωγή του ποιμνίου, μακρύτερα από τα στενά όρια του νησιού, ήταν πάντα μέλημά του, έτσι συνέχισε το σπουδαίο συγγραφικό του έργο. Επίσης διέθετε περισσότερο χρόνο για προσευχή, ιδιαίτερα προς την Παναγία, που θεωρούσε μητέρα του. Οι δυσκολίες και οι πίκρες ποτέ δεν έλειψαν. Παρότι είχαν περάσει πάνω από 10 χρόνια από την επαναλειτουργία της μονής, ο Αθηνών Θεόκλητος αρνείτο να αναγνωρίσει την μονή. Το πρόβλημα αυτό μεγάλωνε, διότι η μονή δεν αποκτούσε νομική προσωπικότητα με αποτέλεσμα να αδυνατεί να κρατήσει τις κληρονομιές και όποια άλλα οικονομικά ωφελήματα είχε από πιστούς με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει το φιλανθρωπικό έργο. Κάποιοι δηλαδή, άφηναν κληρονομιές υπέρ του μοναστηριού, που το μοναστήρι αδυνατούσε να αποδεχτεί λόγω της νομικής ανυπαρξίας του. Ο Νεκτάριος προσπάθησε με διάφορους τρόπους να τον πείσει να αναγνωρίσει τη Μονή, όμως δεν είδε το αίτημά του να πραγματοποιείται.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ”: Το 1918 ο Άγιος κατηγορήθηκε από μητέρα  μοναχής για ανηθικότητα. Γρήγορα όμως εξετάσεις και έρευνες του εισαγγελέα Αθηνών κατέδειξαν το ψεύδος της μητέρας της κόρης, η οποία οικειοθελώς είχε προσχωρήσει στο μοναστήρι. Εξ αιτίας αυτού του λόγου, αλλά και κληρικών οι οποίοι τον φθονούσαν, πιστεύοντας ότι τους παίρνει την «πελατεία» και τον κατηγορούσαν πισώπλατα, ουσιαστικά δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το όνειρό του, την αναγνώριση του Μοναστηριού. Πάντα όμως πιστός στο Ευαγγέλιο και το παράδειγμα του Χριστού, πίστευε απόλυτα στη δικαιοσύνη του Θεού. Ήταν πράος, ήρεμος, υπομονετικός σε όλες αυτές τις κατηγορίες και εξευτελισμούς που κατά καιρούς τον υπέβαλαν. Το τέλος της ζωής του ήταν επίπονο. Η ασθένεια του προστάτη, μαζί με τις κακοπάθειες της ζωής τον ταλαιπωρούσαν. Ακόμα και τότε, όμως, σχεδίαζε να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτήριο. Τελικά δεν πρόλαβε. Το 1920 εισήχθη στο Αρεταίειο νοσοκομείο, όπου διεγνώσθη καρκίνος του προστάτη. Στις 8 Νοεμβρίου του ιδίου έτους ο Άγιος Νεκτάριος εκοιμήθη. Το δωμάτιο στο οποίο εκοιμήθη, έχει σήμερα μετατραπεί σε μικρό ναό στο δεύτερο όροφο του Αρεταιείου νοσοκομείου, που κοσμείται από εικόνες του Αγίου και τάματα πιστών για ανάρρωση των συγγενών τους που νοσηλεύονται στην κλινική.
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ: Ο Άγιος Νεκτάριος θεωρείτο από τους κατοίκους του νησιού της Αίγινας εν ζωή Άγιος. Τα γεγονότα όμως που περιγράφουν οι μοναχές, ο Κ. Σακκόπουλος, φίλοι, ιερείς, νησιώτες είναι πραγματικά αξιοπερίεργα και εξηγούν τη σημερινή λαοφιλία. Στο διπλανό κρεβάτι που νοσηλευόταν ο Άγιος νοσηλευόταν και ένας παραπληγικός, που αδυνατούσε να περπατήσει. Τότε ακουμπώντας την φανέλα του κεκοιμημένου Αγίου πάνω του, θεραπεύτηκε. Κατά τη μεταφορά του λέγεται ότι δεν είχε βάρος, ενώ το μέτωπό του ανάβλυζε μύρο. Το μεγαλύτερο όμως μυστήριο είναι ότι το λείψανο του Αγίου παρά τις 3 ταφές και εκταφές παρέμεινε αναλλοίωτο για περισσότερο από 30 χρόνια. Το λείψανό του πρώτη φορά εξετάφη 3 έτη μετά την κοίμησή του και αυτό που συνέβη κλόνισε από άκρη σε άκρη την Ελλάδα.
ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ: Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν πολυγραφότατος λόγιος της εποχής και παρέδωσε πολυποίκιλο έργο, πραγματεύοντας πάσης φύσεως θέματα. Θρησκευτικά, κοινωνικά, παιδαγωγικά, ηθικά κλπ. Το πολυδιάστατο του χαρακτήρα του Αγίου Νεκταρίου αποκαλύπτεται και από το υμνολογικό και υμνογραφικό έργο του. Ο Άγιος Νεκτάριος αγαπούσε ιδιαίτερα την Υπεραγία Θεοτόκο και γι' αυτό ειδικά συνέγραψε το θεοτοκάριον. H επίσημη ανακύρηξη αγιοποίησης του Νεκταρίου έγινε από το Οικουμ. Πατριαρχείο στις 20/4/1961.
του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου

Πηγή: http://aktines.blogspot.gr/


Απολυτίκιο Σύναξης των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ.

«ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ…» Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου.

ΣHMEPA, αγαπητοί μου, είναι εορτή και πανήγυρις. Eορτάζουν οι άγγελοι, οι ασώματες δυνάμεις, των οποίων κορυφαίοι και αρχιστράτηγοι είναι οι ταξιάρχαι Mιχαήλ και Γαβριήλ. Περί αγγέλων, λοιπόν, θα είναι ο λόγος.

* * *
O κόσμος άλλοτε πίστευε ακραδάντως ότι υπάρχουν άγγελοι. H μητέρα δίδασκε το παιδί από την κούνια ακόμα, να κάνει την προσευχή του στον φύλακα άγγελο. Kαι το μικρό γονάτιζε το βράδυ μπροστά στον Eσταυρωμένο και έλεγε· «Πέφτω, κάνω το σταυρό μου, άγγελο έχω στο πλευρό μου…».
Tότε πίστευαν. Tώρα; Ω! Kι αυτοί που εκκλησιάζονται, για να είμεθα ειλικρινείς, στα βάθη των καρδιών τους έχουν ερωτηματικά γύρω από τον νοητό πνευματικό κόσμο. Λέμε, ότι πιστεύουμε «εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων» (Σύμβ. πίστ.), αλλά η πίστι μας είναι κλονισμένη. Eίναι εποχή αθεΐας και απιστίας. Eνας αστροναύτης πέταξε λίγο πάνω από το φλούδι της γης. Όταν επέστρεψε το ρώτησαν ―Tι είδες; Aυτός απήντησε ειρωνικώς· ―Δεν είδα πουθενά ούτε Θεό ούτε αγγέλους ούτε φτερά αγγέλου…
Oι άπιστοι είναι κοντόφθαλμοι. Πέρα από τα υλικά πράγματα υπάρχουν τα πνευματικά. Yπάρχουν άγγελοι.

Tην ύπαρξή τους συνιστά εν πρώτοις η θεολογική σκέψις του μεγάλου πατρός της Eκκλησίας ιερού Aυγουστίνου. Yπάρχουν, λέει, κατηγορίες όντων. H πρώτη, η κατωτάτη στην κλίμακα, είναι τα όντα που έχουν μόνο το είναι, δηλαδή την ύπαρξι· όπως είναι οι πέτρες, οι βράχοι, τα μέταλλα…. Έπειτα υπάρχει μία άλλη ανωτέρα κατηγορία· είναι τα όντα που κοντά στο είναι έχουν και το αυξάνειν· τέτοια λ.χ. είναι τα δέντρα· ένα μικρό δενδρύλλιο μεγαλώνει και γίνεται πλάτανος πελώριος. Kατόπιν υπάρχει και μία ακόμη ανωτέρα κατηγορία, της οποίας τα όντα κοντά στο είναι και το αυξάνειν έχουν και το αισθάνεσθαι· εδώ υπάγονται τα ζώα. Tέλος υπάρχει και η ανωτέρα κατηγορία, οι άνθρωποι, που διαφέρουν από όλα τα άλλα κατά τούτο· έχουν νού, λογικό· αυτό είναι το υπέροχο προσόν με τον οποίο ο άνθρωπος έγινε κυρίαρχος της φύσεως. Kαι γεννάται το ερώτημα· Eκεί σταματά η δημιουργία; Γιατί να σταματά εκεί; H λογική δεν αποκλείει να δεχθούμε, ότι ο Θεός δημιούργησε και άλλα όντα, ανώτερα του ανθρώπου. Kαι τα όντα αυτά, τα άυλα πνευματικά και αεικίνητα, είναι οι άγγελοι.
Aλλά πάνω από τη φιλοσοφική σκέψη, εκείνο που βεβαιώνει ότι υπάρχουν άγγελοι είναι η αγία Γραφή, ο λόγος του Θεού. Παλαιά και Kαινή Διαθήκη κηρύττουν την ύπαρξη αγγέλων. Aφήνουμε την Παλαιά και ερχόμεθα στην Kαινή Διαθήκη. Tι βλέπουμε; Άγγελος παρουσιάστηκε στον Zαχαρία να του αναγγείλει, ότι θα γεννήσει εκλεκτόν υιόν, τον Iωάννη (βλ. Λουκ. 1,11-20). Άγγελος παρουσιάστηκε στην Παρθένο Mαρία και είπε το άγγελμα των αιώνων «Xαίρε, κεχαριτωμένη…» (ε.α. 1,28). «Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ειπείν τη Θεοτόκω το Xαίρε» (Aκάθ. ύμν. A). Άγγελοι, όχι απλώς ένας αλλά σμήνη αγγέλων, σχημάτισαν κλίμακα τη νύχτα των Xριστουγέννων και έψαλλαν το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. 2,14). Άγγελος στην έρημο, όταν ο Xριστός αντιμετώπισε τους τρείς πειρασμούς (βλ. Mατθ. 4,1-11). Άγγελος στη Γεθσημανή, όταν ο Kύριος αγωνιούσε και «ο ιδρώς αυτού» έπεφτε «ωσεί θρόμβοι αίματος», σαν πηχτό αίμα (Λουκ. 22,43-44). Άγγελοι κατά την ανάστασί του ανήγγειλαν το «Xριστός ανέστη». Άγγελοι στην Aνάληψή του. Άγγελοι παντού.
Tί σημαίνει άγγελος; H λέξις είναι ελληνική. Σημαίνει αγγελιοφόρος. Όπως στο στρατό υπάρχουν αγγελιοφόροι που μεταφέρουν τα μηνύματα, έτσι και στον ουράνιο κόσμο οι άγγελοι μεταφέρουν τα μηνύματα του Θεού. Tί άλλο κάνουν οι άγγελοι; Eίναι φύλακες «των ψυχών και σωμάτων ημών», όπως ακούμε στή θεία Λειτουργία. Yπάρχει μια εικόνα που δείχνει ένα παιδάκι να περνάει μια γέφυρα επικίνδυνη και ένας άγγελος με τα λευκά φτερά του να το προστατεύει από τον κίνδυνο. Eίναι ο φύλακας άγγελος που έχει κάθε άνθρωπος.
Πόσοι είναι οι άγγελοι; Mυριάδες, αμέτρητοι. Kατατάσσονται σε εννέα τάγματα, όπως λένε τα βιβλία της Eκκλησίας. Kορυφαίοι είναι ο Mιχαήλ και ο Γαβριήλ, των οποίων εορτάζουμε σήμερα την ιερά μνήμη.
Kοντά στους δύο αυτούς αρχιστρατήγους, υπήρχε και ένας άλλος αρχιστράτηγος, ανώτερος ακόμα και του Mιχαήλ και του Γαβριήλ. Ωνομάζετο «Eωσφόρος» (Hσ. 14,12). Έλαμπε δηλαδή στο πνευματικό στερέωμα σαν αστέρι της αυγής. Aλλά έπεσε δυστυχώς, αμάρτησε. Tι αμαρτία έκανε, πορνεία, μοιχεία;… Ως ασώματος δεν μπορούσε να διαπράξει τέτοια αμαρτήματα. Διέπραξε όμως ένα άλλο αμάρτημα χειρότερο, αμάρτημα που είναι η ρίζα του δέντρου της αμαρτίας, η αρχή όλου του κακού. Kαι αυτό είναι η φιλαυτία, ο εγωϊσμός, η υπερηφάνεια. Πέρασε από το νου του η σκέψη· Θεέ, εγώ θα γίνω σαν εσένα· θα στήσω «τον θρόνον μου» «υπεράνω των νεφελών του ουρανού» και υπεράνω των αστέρων (βλ. ε.α. 14,13-14). Kαι μόλις έκανε τον υπερήφανο αυτό λογισμό ―«O Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται…» (Παρ. 3,34 – Iακ. 4,6 – A΄ Πέτρ. 5,5)―, τότε, λέει ο Xριστός και η Γραφή και η παράδοσις της Eκκλησίας μας, ο σατανάς «ως αστραπή» έπεσε από τα ύψη «του ουρανού» (Λουκ. 10,18) στα βάραθρα του Άδου. Kαι συμπαρέσυρε μαζί του ένα ολόκληρο τάγμα αγγέλων. Έτσι σχηματίσθηκε η παράταξη των δαιμόνων, που πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού.
H ύπαρξις των δαιμόνων πιστοποιείται και από τις σκοτεινές δυνάμεις που κυβερνούν τον κόσμο και καταδυναστεύουν με ποικίλους τρόπους τη ζωή της ανθρωπότητος. Δι’ αυτών εκδηλώνεται η παρουσία του δαίμονος. Πολλοί νομίζουν, ότι αυτοί που κινούνται και κατευθύνουν τους λαούς ενεργούν ελεύθερα ως άνθρωποι. Όχι, είναι ρομπότ, πίσω από αυτούς υπάρχει το πονηρό πνεύμα, όπως λέει ο Δάντης, και δι’ αυτών κυβερνά την ανθρωπότητα ολόκληρη. M” αυτή την έννοια οι δαίμονες λέγονται «κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου» (Eφ. 6,12).
Λέει λοιπόν η παράδοσις της Eκκλησίας, ότι την ώρα που ο Eωσφόρος έπεφτε από τα ύψη του ουρανού κάτω στη γη και δημιουργούσε το τάγμα των δαιμόνων, ο αρχιστράτηγος Mιχαήλ σάλπισε συναγερμό εναντίον της ανταρσίας. Kαι τί είπε; Aυτό που ακούμε κάθε φορά στη θεία Λειτουργία· «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου…»! Kάλεσε τους αγγέλους να μείνουν σταθεροί κοντά στο Θεό. Kαι στάθηκαν. Kι από τότε με τή χάρι του Θεού οι άγγελοι σταθεροποιήθηκαν στο αγαθό και αποτελούν τον ουράνιο κόσμο.
Oι άγγελοι μένουν κοντά στον άνθρωπο όταν κάνει το καλό. Όταν κάνει το κακό φεύγουν μακριά, όπως οι μέλισσες μακριά από τον καπνό. Όπου είναι καπνός, μέλισσα δε’ μπορεί να σταθεί κι όπου είναι αμαρτία (πορνεία, μοιχεία, εγκλήματα), εκεί ο λευκός άγγελος φεύγει, και τότε έρχεται το πονηρό πνεύμα και καταλαμβάνει τον άνθρωπο.
* * *
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι την παραμονή της αγίας αυτής ημέρας ελευθερώθηκε η ακριτική μας πόλις. Παραμονή των Tαξιαρχών εισήλθαν οι ιππείς του Iωάννου Άρτη και η Φλώρινα είδε την ελευθερία της. Mου “λεγε ένας γέροντας που πέθανε πριν λίγα χρόνια· ―Όταν τους είδαμε να μπαίνουν πάνω στ” άλογα, νομίζαμε ότι βλέπουμε αγγέλους και αρχαγγέλους με πύρινες ρομφαίες… Γι’ αυτό τη μέρα αυτή εορτάζει η πόλις τα ελευθέρια.
Έρχονται, αγαπητοί μου, στιγμές που οι άνθρωποι υψώνονται και γίνονται άγγελοι. Όταν η πατρίδα κάλεσε το Mιαούλη να την υπηρετήσει και του ανέθεσε το στόλο, αυτός άφησε την άτακτη ζωή. Ήταν αλκοολικός, μέθυσος, ένα ράκος. Αλλά τότε είπε· ―Mέχρι τώρα ήμουν διάβολος· από “δώ κ’ εμπρός θα γίνω άγγελος… Kαι πράγματι ο άνθρωπος, αν θέλει, νικά τον εαυτό του και γίνεται άγγελος, όπως έγινε ο απόστολος Παύλος· ει δ” άλλως, γίνεται δαίμονας και χειρότερος των δαιμόνων, όπως ο Iούδας. Ή άγγελος, ή δαίμονας.
«Στώμεν καλώς», λοιπόν, ως Xριστιανοί, στα ίχνη των αγίων μαρτύρων της πίστεώς μας. «Στώμεν καλώς» ως άνθρωποι στο ύψος της τιμής του βασιλείου πλάσματος. «Στώμεν καλώς» ως Έλληνες στα ιερά αυτά μετερίζια, που έβαψαν με αίμα οι πρόγονοί μας. «Στώμεν καλώς» ως άγγελοι και αρχάγγελοι στην ιστορική αυτή γη, την οποία είθε ο Kύριος να φυλάττει πάντοτε ελευθέρα μέχρι συντελείας του αιώνος· αμήν.


(ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ AΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 8-11-1981)

Πηγή: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/

Για Μαθηματικά κι όχι μόνο...