ΕΠΑ.Λ.

1ο ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου
Διδακτέα ύλη 2019-2020 Άλγεβρα Α΄ Λυκείου από Σπαθάρα Δημήτριο
Διδακτέα ύλη 2019-2020 Γεωμετρία Α΄ Λυκείου από Σπαθάρα Δημήτριο
Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρα Α΄ Λυκείου κατά κεφάλαιο
Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρία Α΄ Λυκείου κατά κεφάλαιο

Διδακτέα ύλη 2019-2020 Άλγεβρα Β΄ Λυκείου από Σπαθάρα Δημήτριο
Διδακτέα ύλη 2019-2020 Γεωμετρία Β΄ Λυκείου από Σπαθάρα Δημήτριο
Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρα Β΄ Λυκείου Λυμένα από το www.lisari.blogspot.gr 
Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρία Β΄ Λυκείου Λυμένα από το www.lisari.blogspot.gr
Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρα Β΄ Λυκείου κατά κεφάλαιο
Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρία Β΄ Λυκείου κατά κεφάλαιο

Διδακτέα ύλη 2019-2020 Άλγεβρα Γ΄ Λυκείου από Σπαθάρα Δημήτριο
Διδακτέα ύλη 2019-2020 Γεωμετρία Γ΄ Λυκείου από Σπαθάρα Δημήτριο

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερησίων ΕΠΑΛ
Υπολογισμός Μορίων από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας

Για Μαθηματικά κι όχι μόνο...