Γ' Λυκείου Κατεύθυνση

Διδακτέα-Εξεταστέα ύλη 2019-2020  από Δημ. Σπαθάρα
Οδηγίες διδασκαλίας 2019-2020 από Υπουργείο
Μαθήματα-Ώρες-Εξετάσεις από ΚΕΣΥΠ Λαμίας 25/03/2016
Συναρτήσεις-Όρια-Συνέχεια  από Δημ. Σπαθάρα
Κατηγορίες ασκήσεων στα όρια από Τάκη Τσακαλάκο

Νικολόπουλος Αθανάσιος-lisari team από study4exams.gr
Μαθηματικά Κατεύθυνσης από Θεόδωρο Παγώνη
Συναρτήσεις-Όρια-Συνέχεια από Μίλτο Παπαγρηγοράκη
Παράγωγοι από Μίλτο Παπαγρηγοράκη
Ολοκληρώματα-Γενικές Ασκήσεις από Μίλτο Παπαγρηγοράκη

Οι 25 αποδείξεις θεωρίας από Τασιάννα Ανδριοπούλου
ΟΕΦΕ 2001-2016  από το lisari.blogspot.gr

Εξετάσεις Ιουνίου 2012 Θέματα εξετάσεων 2012
Εξετάσεις Ιουνίου 2016 Θέματα εξετάσεων 2016
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018  από Δημ. Σπαθάρα
Υπολογισμός Μορίων από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας

Για Μαθηματικά κι όχι μόνο...